.

 

Handelsnaam AudiCare France
Webadres www.ridphonic.fr
Rechtsvorm en Bvba met een kapitaal van € 30000 maatschappelijk kapitaal
Maatschappelijke zetel 88 avenue des Ternes
Postcode 75 017
Stad Paris
Land FRANCE
Telefoon 01 83 81 76 90
E-mail contact@ridphonic.fr
Openingsuren Van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 13u en van 14u tot 17u
EU btw-nummer VAT intra. FR40 520 320 490
Siret 520 320 490 00029

 

ARTIKEL 1:

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op bestellingen via de website www.ridphonic.fr

De firma behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.

De toepasselijke algemene voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum waarop de bestelling wordt geregistreerd.

Onze garanties inzake akoestiek gelden binnen het kader van een vermindering van de overlast door die geluidsbronnen die het voorwerp uitmaken van de akoestische aanpassingen waaruit onze dienstverlening bestaat.

Onze garanties gelden niet indien het lawaai afkomstig is van een geluidsbron die niet afgeschermd wordt door onze geluidswerende voorzieningen, zoals, voor zover van toepassing, leidingen, kokers, uitlaatsystemen, behuizingen, een onderdeel van een lawaaierige machine of apparatuur, een deel van een onderstel of muur, een onderdeel van een gebouwschil of een reeds bestaande afschermingsconstructie, onderdelen van randapparatuur of -installaties en elke andere bron die niet volledig binnen de akoestische en geluiddempende voorzieningen van onze levering valt en waarvan de geluidsproductie in dat geval als zijnde onderdeel van het achtergrondgeluid zou worden beschouwd.

In dit verband wordt voor de voorzieningen, inclusief onderdelen die bedoeld zijn om de geluidsproductie te beperken door geluidsuitstraling ten gevolge van onderdelen die machinaal bewerkt worden, bij het ontwerp rekening gehouden met de afmetingen waarvan de klant aan ons heeft bevestigd dat deze toelieten deze onderdelen volledig binnen de akoestische afschermingsmiddelen op te nemen, rekening houdend met hun afmetingen en de afstand tussen enerzijds het stroomopwaartse (respectievelijk stroomafwaartse) uiteinde van het onderdeel en het stroomopwaartse (respectievelijk stroomafwaartse) uiteinde van de geluidswerende voorziening en tussen anderzijds het meest stroomopwaartse (respectievelijk stroomafwaartse) toestel en het stroomopwaartse (respectievelijk stroomafwaartse) uiteinde van de geluidswerende voorziening. Onze garanties zijn evenmin van toepassing in het geval van geluidsuitstraling afkomstig van een machinaal bewerkt onderdeel dat niet volledig is afgesloten door de geluidswerende voorzieningen.

Verder zijn onze garanties niet van toepassing in de volgende gevallen:

Geluidsniveaus die afwijken van die welke tijdens ons bezoek werden geconstateerd, als gevolg van wijzigingen in de gebruiksomstandigheden van de geluidsbronnen die werden aangeduid als zijnde het voorwerp van de akoestische aanpassingen of van de bijbehorende productie. Slechte antivibratie-isolatie van de geluidsbronnen of contactgeluidoverdracht.

Wijzigingen aan de geluidswerende voorzieningen zonder onze goedkeuring. Het feit dat de geluidswerende voorzieningen niet door ons werden geïnstalleerd.

Wat de controle van de akoestische prestaties betreft: deze dient te worden uitgevoerd overeenkomstig het meetprotocol zoals beschreven in de norm NFS 31.084, getiteld "Methode voor het meten van geluidsniveaus op de werkplek" (augustus 1987 en eventuele latere herzieningen), waarbij een tolerantie van plus of min 2 dB wordt gehanteerd en rekening wordt gehouden met een correctie voor achtergrondgeluiden.

 

Het beeldmateriaal en het geluidsresultaat in de videofragmenten op deze website zijn niet contractueel bindend voor het uiteindelijke akoestische resultaat dat u na gebruik van onze producten kunt verkrijgen.  De kleuren zijn niet contractueel bindend. Mogelijke afwijkingen zijn te wijten aan de beeldresolutie van het scherm.

De kleuren zijn niet contractueel bindend. Mogelijke afwijkingen zijn te wijten aan de beeldresolutie van het scherm.

 

De firma AudiCare France kan niet hetzelfde resultaat garanderen zonder een akoestisch onderzoek en zonder aanbeveling van onzentwege.


ARTIKEL 2: Geldigheid van het aanbod

De aangeboden producten worden zolang aangeboden als ze zichtbaar zijn op de site, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Zodra de bestelling is geplaatst, worden de producten zo snel mogelijk geleverd. Indien het gewenste product niet beschikbaar is, verbindt ons bedrijf zich ertoe over te gaan tot terugbetaling. Deze terugbetaling gebeurt in dat geval door middel van een cheque. In plaats van de terugbetaling kunt u, indien u dat wenst, kiezen voor waardebonnen.

Indien uw bestelling gedeeltelijk niet op voorraad is: in dat geval leveren wij de beschikbare artikelen uit uw bestelling.

Zodra u een account heeft aangemaakt op de site, kunt u een bestelling plaatsen.

Door uw bestelling op de site te bevestigen, wordt deze geregistreerd door silence-shop.

 

TECHNISCHE WIJZIGINGEN EN TOESTEMMING

Audicare France behoudt zich het recht voor technische of andere wijzigingen aan te brengen aan deze producten, met inbegrip van reeds bestelde producten, voor zover dit niet leidt tot wijzigingen in de tussen de partijen overeengekomen technische specificaties.

Audicare France kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor lacunes in de informatie in de door Audicare France uitgegeven catalogi of ander schriftelijk materiaal of voor verkeerde interpretaties van de informatie door de koper. De koper is als enige verantwoordelijk voor de toepassing van het aangekochte materiaal, ongeacht of deze toepassing al dan niet werd goedgekeurd door Audicare France.

 

ARTIKEL 3 : Prijs

- Algemeen

De prijs die de klant betaalt is de prijs die op de dag van de bestelling op de site staat aangegeven. Onze firma behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar de prijs die op de dag van uw bestelling staat aangegeven, geldt uiteraard zonder wijziging.

- Kortingen en prijsverlagingen

Dit zijn kortingen op de openbare tarieven die door de leveranciers worden opgegeven of op de prijzen die op andere, concurrerende sites worden aangetroffen of op de laagste prijs die eerder op de website van Ridphonic werd getoond.

 

ARTIKEL 4: Betaling

Betaalwijzen

Betaling & Veiligheid

Wij bieden u verschillende betalingsmogelijkheden aan, u kiest de methode die het beste bij u past:

- kredietkaart (CB, Visa, Mastercard),

- cheque (fotokopie van identiteitsbewijs vereist)

 

- VIA BANKKAART:

Eenvoudiger kan niet! En het is veilig bovendien! Zodra de server van uw bank uw betaling heeft versleuteld en verwerkt, is uw bestelling bevestigd. Zo niet, dan wordt er geen rekening gehouden met uw bestelling.

Wij accepteren Carte Bleue, Visa en Eurocard.

- VIA CHEQUE:

Stuur ons uw bestelling en uw cheque ter attentie van SARL AudiCare Frankrijk op onderstaand adres:

AUDICARE FRANCE

88 avenue des Ternes

75 017 Paris

France

 

Wij verzenden uw bestelling zodra wij uw cheque hebben ontvangen en geïnd.

 

- Bankoverschrijving: als u voor deze betaalwijze kiest, wordt uw bestelling verwerkt zodra wij uw overschrijving hebben ontvangen.

Bij annulering van een bestelling en betaling middels een afbetalingsplan zullen wij de financieringsmaatschappij na ontvangst van uw retourzending op de hoogte stellen van uw annulering. U heeft 14 dagen de tijd om uw afbetalingsplan te annuleren.

 

Veilig betalen

In samenwerking met één van de meest gerenommeerde en veiligste banken van Frankrijk, Banque Populaire, stelt ridphonic.fr u in staat uw aankopen volkomen veilig af te handelen, aangezien uw betaling rechtstreeks op de website van de bank verloopt en op een volstrekt veilige manier. Het nummer van uw kaart wordt enkel versleuteld op de streng beveiligde site van de bank. U kunt uw aankopen dus heel eenvoudig en met een gerust hart betalen.

SYSTEMPAY stelt internetgebruikers in staat volledig veilig online aankopen te doen.

De beveiliging van een betaling bestaat uit verschillende aspecten:

- Authenticatie van de handelaar (SYSTEMPAY-certificaat afgegeven door de Banque Populaire),

- Vertrouwelijkheid en betrouwbaarheid van de transacties: bankkaartnummers circuleren nooit in leesbare vorm op het net en worden nooit meegedeeld aan webwinkeliers (128-bits SSL-encryptietechnologie),

- Het feit dat elke transactie vergezeld gaat van een goedkeuringsverzoek aan het CB-bankkaartnetwerk, dat controleert of de kaart bestaat, of er geen blokkeringsaanvraag voor is ingediend en of de toegestane limiet niet wordt overschreden,

- Controle van de kaarthouder via het visuele cryptogram op de achterzijde van de bankkaart (de laatste drie cijfers op de achterzijde van de kaart moeten telkens door de kaarthouder op het betalingsformulier worden vermeld).

Veiligheidsmaatregelen door de bank voor online betalingen:

- Gebruik van het visuele cryptogram: deze driecijferige code op de achterkant van de kaart kan alleen door de kaarthouder worden meegedeeld, zodat er geen betalingspogingen mogelijk zijn door eenvoudigweg een kaartnummer/vervaldatum in te voeren.

- Toepassing van 3D SECURE: protocol op basis van drie partijen, bank kaarthouder/afgifte-instelling kaart/bank handelaar om de kaarthouder en de webhandelaar correct te kunnen identificeren en zo het hele proces van begin tot eind te kunnen beveiligen.

- Nieuwe speciale Cyber Payment-functie waarmee de betaling kan worden opgesplitst in een eerste storting van een willekeurig bedrag dat alleen de rekeninghouder die aan de kaart is gekoppeld, kan opgeven om de aankoop af te ronden.

 

ARTIKEL 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven eigendom van onze firma tot de volledige betaling van het orderbedrag.

Om veiligheidsredenen kan AudiCare France u, indien nodig, vragen de nodige documenten of bewijsstukken te overleggen.

AKOESTISCHE STUDIE

Audicare France behoudt de volledige intellectuele eigendomsrechten op haar projecten, studies en plannen, welke niet aan derden mogen worden doorgegeven, noch mogen worden uitgevoerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Audicare France. Indien studies niet worden gevolgd door een bestelling, behouden wij ons het recht voor de kosten van deze studies te factureren tegen het in het bedrijf geldende tarief.

 

ARTIKELS 6: Leveringsvoorwaarden en -termijnen (Europees Frankrijk)

De producten die op www.ridphonic.fr zijn aangekocht, worden geleverd op het adres dat u ons heeft doorgegeven en alleen in de landen waar wij leveren en in Europees Frankrijk. Kopers dienen er dus op toe te zien dat de juiste informatie wordt meegedeeld. Voor Corsica: raadpleeg ons indien nodig.

Voor Zwitserland en België moet de klant de douanekosten en de plaatselijke belasting op het verkoopbedrag betalen.

- Les délais

 

Handelsnaam AudiCare France
Webadres www.ridphonic.fr
Rechtsvorm en Bvba met een kapitaal van € 30000 maatschappelijk kapitaal
Maatschappelijke zetel 88 avenue des Ternes
Postcode 75 017
Stad Paris
Land FRANCE
Telefoon 01 77 75 97 02
E-mail contact@ridphonic.fr
Openingsuren Van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 18u
EU btw-nummer VAT intra. FR40 520 320 490
Siret 520 320 490 00029

 

ARTIKEL 1:

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op bestellingen via de website www.ridphonic.fr

De firma behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.

De toepasselijke algemene voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum waarop de bestelling wordt geregistreerd.

Onze garanties inzake akoestiek gelden binnen het kader van een vermindering van de overlast door die geluidsbronnen die het voorwerp uitmaken van de akoestische aanpassingen waaruit onze dienstverlening bestaat.

Onze garanties gelden niet indien het lawaai afkomstig is van een geluidsbron die niet afgeschermd wordt door onze geluidswerende voorzieningen, zoals, voor zover van toepassing, leidingen, kokers, uitlaatsystemen, behuizingen, een onderdeel van een lawaaierige machine of apparatuur, een deel van een onderstel of muur, een onderdeel van een gebouwschil of een reeds bestaande afschermingsconstructie, onderdelen van randapparatuur of -installaties en elke andere bron die niet volledig binnen de akoestische en geluiddempende voorzieningen van onze levering valt en waarvan de geluidsproductie in dat geval als zijnde onderdeel van het achtergrondgeluid zou worden beschouwd.

In dit verband wordt voor de voorzieningen, inclusief onderdelen die bedoeld zijn om de geluidsproductie te beperken door geluidsuitstraling ten gevolge van onderdelen die machinaal bewerkt worden, bij het ontwerp rekening gehouden met de afmetingen waarvan de klant aan ons heeft bevestigd dat deze toelieten deze onderdelen volledig binnen de akoestische afschermingsmiddelen op te nemen, rekening houdend met hun afmetingen en de afstand tussen enerzijds het stroomopwaartse (respectievelijk stroomafwaartse) uiteinde van het onderdeel en het stroomopwaartse (respectievelijk stroomafwaartse) uiteinde van de geluidswerende voorziening en tussen anderzijds het meest stroomopwaartse (respectievelijk stroomafwaartse) toestel en het stroomopwaartse (respectievelijk stroomafwaartse) uiteinde van de geluidswerende voorziening. Onze garanties zijn evenmin van toepassing in het geval van geluidsuitstraling afkomstig van een machinaal bewerkt onderdeel dat niet volledig is afgesloten door de geluidswerende voorzieningen.

Verder zijn onze garanties niet van toepassing in de volgende gevallen:

Geluidsniveaus die afwijken van die welke tijdens ons bezoek werden geconstateerd, als gevolg van wijzigingen in de gebruiksomstandigheden van de geluidsbronnen die werden aangeduid als zijnde het voorwerp van de akoestische aanpassingen of van de bijbehorende productie. Slechte antivibratie-isolatie van de geluidsbronnen of contactgeluidoverdracht.

Wijzigingen aan de geluidswerende voorzieningen zonder onze goedkeuring. Het feit dat de geluidswerende voorzieningen niet door ons werden geïnstalleerd.

Wat de controle van de akoestische prestaties betreft: deze dient te worden uitgevoerd overeenkomstig het meetprotocol zoals beschreven in de norm NFS 31.084, getiteld "Methode voor het meten van geluidsniveaus op de werkplek" (augustus 1987 en eventuele latere herzieningen), waarbij een tolerantie van plus of min 2 dB wordt gehanteerd en rekening wordt gehouden met een correctie voor achtergrondgeluiden.

 

Het beeldmateriaal en het geluidsresultaat in de videofragmenten op deze website zijn niet contractueel bindend voor het uiteindelijke akoestische resultaat dat u na gebruik van onze producten kunt verkrijgen.  De kleuren zijn niet contractueel bindend. Mogelijke afwijkingen zijn te wijten aan de beeldresolutie van het scherm.

De kleuren zijn niet contractueel bindend. Mogelijke afwijkingen zijn te wijten aan de beeldresolutie van het scherm.

 

De firma AudiCare France kan niet hetzelfde resultaat garanderen zonder een akoestisch onderzoek en zonder aanbeveling van onzentwege.


ARTIKEL 2: Geldigheid van het aanbod

De aangeboden producten worden zolang aangeboden als ze zichtbaar zijn op de site, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Zodra de bestelling is geplaatst, worden de producten zo snel mogelijk geleverd. Indien het gewenste product niet beschikbaar is, verbindt ons bedrijf zich ertoe over te gaan tot terugbetaling. Deze terugbetaling gebeurt in dat geval door middel van een cheque. In plaats van de terugbetaling kunt u, indien u dat wenst, kiezen voor waardebonnen.

Indien uw bestelling gedeeltelijk niet op voorraad is: in dat geval leveren wij de beschikbare artikelen uit uw bestelling.

Zodra u een account heeft aangemaakt op de site, kunt u een bestelling plaatsen.

Door uw bestelling op de site te bevestigen, wordt deze geregistreerd door silence-shop.

 

TECHNISCHE WIJZIGINGEN EN TOESTEMMING

Audicare France behoudt zich het recht voor technische of andere wijzigingen aan te brengen aan deze producten, met inbegrip van reeds bestelde producten, voor zover dit niet leidt tot wijzigingen in de tussen de partijen overeengekomen technische specificaties.

Audicare France kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor lacunes in de informatie in de door Audicare France uitgegeven catalogi of ander schriftelijk materiaal of voor verkeerde interpretaties van de informatie door de koper. De koper is als enige verantwoordelijk voor de toepassing van het aangekochte materiaal, ongeacht of deze toepassing al dan niet werd goedgekeurd door Audicare France.

 

ARTIKEL 3 : Prijs

- Algemeen

De prijs die de klant betaalt is de prijs die op de dag van de bestelling op de site staat aangegeven. Onze firma behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar de prijs die op de dag van uw bestelling staat aangegeven, geldt uiteraard zonder wijziging.

- Kortingen en prijsverlagingen

Dit zijn kortingen op de openbare tarieven die door de leveranciers worden opgegeven of op de prijzen die op andere, concurrerende sites worden aangetroffen of op de laagste prijs die eerder op de website van Ridphonic werd getoond.

 

ARTIKEL 4: Betaling

Betaalwijzen

Betaling & Veiligheid

Wij bieden u verschillende betalingsmogelijkheden aan, u kiest de methode die het beste bij u past:

- kredietkaart (CB, Visa, Mastercard),

- cheque (fotokopie van identiteitsbewijs vereist)

 

- VIA BANKKAART:

Eenvoudiger kan niet! En het is veilig bovendien! Zodra de server van uw bank uw betaling heeft versleuteld en verwerkt, is uw bestelling bevestigd. Zo niet, dan wordt er geen rekening gehouden met uw bestelling.

Wij accepteren Carte Bleue, Visa en Eurocard.

- VIA CHEQUE:

Stuur ons uw bestelling en uw cheque ter attentie van SARL AudiCare Frankrijk op onderstaand adres:

AUDICARE FRANCE

88 avenue des Ternes

75 017 Paris

France

 

Wij verzenden uw bestelling zodra wij uw cheque hebben ontvangen en geïnd.

 

- Bankoverschrijving: als u voor deze betaalwijze kiest, wordt uw bestelling verwerkt zodra wij uw overschrijving hebben ontvangen.

Bij annulering van een bestelling en betaling middels een afbetalingsplan zullen wij de financieringsmaatschappij na ontvangst van uw retourzending op de hoogte stellen van uw annulering. U heeft 14 dagen de tijd om uw afbetalingsplan te annuleren.

 

Veilig betalen

In samenwerking met één van de meest gerenommeerde en veiligste banken van Frankrijk, Banque Populaire, stelt ridphonic.fr u in staat uw aankopen volkomen veilig af te handelen, aangezien uw betaling rechtstreeks op de website van de bank verloopt en op een volstrekt veilige manier. Het nummer van uw kaart wordt enkel versleuteld op de streng beveiligde site van de bank. U kunt uw aankopen dus heel eenvoudig en met een gerust hart betalen.

SYSTEMPAY stelt internetgebruikers in staat volledig veilig online aankopen te doen.

De beveiliging van een betaling bestaat uit verschillende aspecten:

- Authenticatie van de handelaar (SYSTEMPAY-certificaat afgegeven door de Banque Populaire),

- Vertrouwelijkheid en betrouwbaarheid van de transacties: bankkaartnummers circuleren nooit in leesbare vorm op het net en worden nooit meegedeeld aan webwinkeliers (128-bits SSL-encryptietechnologie),

- Het feit dat elke transactie vergezeld gaat van een goedkeuringsverzoek aan het CB-bankkaartnetwerk, dat controleert of de kaart bestaat, of er geen blokkeringsaanvraag voor is ingediend en of de toegestane limiet niet wordt overschreden,

- Controle van de kaarthouder via het visuele cryptogram op de achterzijde van de bankkaart (de laatste drie cijfers op de achterzijde van de kaart moeten telkens door de kaarthouder op het betalingsformulier worden vermeld).

Veiligheidsmaatregelen door de bank voor online betalingen:

- Gebruik van het visuele cryptogram: deze driecijferige code op de achterkant van de kaart kan alleen door de kaarthouder worden meegedeeld, zodat er geen betalingspogingen mogelijk zijn door eenvoudigweg een kaartnummer/vervaldatum in te voeren.

- Toepassing van 3D SECURE: protocol op basis van drie partijen, bank kaarthouder/afgifte-instelling kaart/bank handelaar om de kaarthouder en de webhandelaar correct te kunnen identificeren en zo het hele proces van begin tot eind te kunnen beveiligen.

- Nieuwe speciale Cyber Payment-functie waarmee de betaling kan worden opgesplitst in een eerste storting van een willekeurig bedrag dat alleen de rekeninghouder die aan de kaart is gekoppeld, kan opgeven om de aankoop af te ronden.

 

ARTIKEL 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven eigendom van onze firma tot de volledige betaling van het orderbedrag.

Om veiligheidsredenen kan AudiCare France u, indien nodig, vragen de nodige documenten of bewijsstukken te overleggen.

AKOESTISCHE STUDIE

Audicare France behoudt de volledige intellectuele eigendomsrechten op haar projecten, studies en plannen, welke niet aan derden mogen worden doorgegeven, noch mogen worden uitgevoerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Audicare France. Indien studies niet worden gevolgd door een bestelling, behouden wij ons het recht voor de kosten van deze studies te factureren tegen het in het bedrijf geldende tarief.

 

ARTIKELS 6: Leveringsvoorwaarden en -termijnen (Europees Frankrijk)

De producten die op www.ridphonic.fr zijn aangekocht, worden geleverd op het adres dat u ons heeft doorgegeven en alleen in de landen waar wij leveren en in Europees Frankrijk. Kopers dienen er dus op toe te zien dat de juiste informatie wordt meegedeeld. Voor Corsica: raadpleeg ons indien nodig.

Voor landen buiten de Europese Unie, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Canada, etc. zal de klant de kosten van douaneformaliteiten en de landsbelasting over de verkoopprijs moeten betalen.

- Les délais

Les délais indiqués sont des délais moyens constatés correspondant aux délais de traitement d’une livraison en jours ouvrés.

Pour les produits personnalisables (choix des couleurs et/ou dimensions)  les délais sont différents tels que : 

- Ridphonic 15dB sur mesure (4 à 6 semaines)

- Box RidPhonic 15dB (4 à 6 semaines)

Tout dépassement de délai ne peut en aucun cas donner droit indemnités ni à l’annulation de la commande en cours. Dans le cas où le produit souhaité n’est pas disponible, nous pourrons vous proposer un produit équivalent si cela est possible, et ce, dans la même gamme de prix, soit à procéder à votre remboursement, au client d'en décider. Dans ce cas, le remboursement se fera par virement ou par cheque.

Dans le cas où nous aurions un retard de livraison, ou une rupture de stock momentanée ou définitive, nous ne saurions être tenus pour responsable.

A la place du remboursement, vous pouvez si vous le souhaitez opter pour des bons d’achats. Dans le cas d’une rupture de stock partielle de votre commande, nous vous livrons les articles disponibles de votre commande.

- Modalités et transport

ridphonic.fr se réserve la possibilité de fractionner les expéditions. La participation aux frais de traitement et d’expédition ne sera facturée que pour un seul envoi. En cas de paiement par carte bancaire et de livraisons fractionnées, seuls les produits expédiés sont débités.

 

Pour les produits de plus de 30 kg, la livraison se fait par notre transporteur spécialisé.

Dans le cas où votre colis vous est remis contre votre signature, dans le cas de dégâts occasionné au produit, il est indispensable pour vous de vérifier l’état de votre colis et produit, et le cas échéant, faire constater cela au livreur, en mettant des réserves sur le bordereau de livraison. Dans le cas où vous n’auriez émis aucune réserve au livreur, le transporteur refusera systématiquement d’en tenir compte, et vous ne pourrez nous demander aucune indemnité. La simple mention « sous réserve d’ouvrir le colis » n’est pas retenue. Dans le cas où vous recevez un article détérioré et que vous avez émis les réserves au livreur en précisant "Article détérioré par le transport" et refusé l'article, AudiCare France vous enverra un nouvel article.

Dans le cas de commande supérieure à 30 kg :

La livraison est réalisée par le transporteur. Votre colis sera livré devant votre maison ou entreprise ou au pied de votre immeuble. Dans le cas d’un immeuble, prévoir la montée de votre produit. En cas d'absence de votre part, le transporteur vous laissera un avis de passage. Un nouveau passage sera alors planifié. La plupart du temps, le transporteur vous appelle afin de vous prévenir de son passage.

Réserves en cas de casse :

Merci de vérifier l’état du colis et des articles à la réception en présence du livreur et d'émettre les réserves en cas de casse.

Le client devra vérifier le bon état des colis à la réception de la commande et émettre les réserves d’usage sur le bordereau du transporteur. Le client devra dans le cas de problème, émettre les réserves dans les 3 jours auprès du transporteur, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. La seule mention sur le bordereau du transporteur « sous réserve de contrôle au déballage » ne suffit pas. En cas de casse, de dégradation ou détérioration d’un produit lié au transport, le client est tenu de faire les vérifications à l’arrivée du colis, et le cas échéant, mentionner les dommages sur le bordereau de livraison du livreur et de refuser le colis. Dans le cas où le client a conservé l'article malgré un défaut, s'il décide par la suite de ne plus conserver l'article après le passage du transporteur, il devra assumer seul les frais de retour. Dans le cas où les réserves ne sont pas mentionnées sur le bordereau du transporteur, aucune réclamation ni indemnité ne sera tenue compte.

Dans le cas où vous recevez un article détérioré et que vous avez émis les réserves au livreur en précisant "Article détérioré par le transport" et refusé l'article, AudiCare France vous enverra un nouvel article.

Avec l'expédition standard, le transporteur vous livre devant chez vous.

Le client est tenu d’être présent le jour de la livraison convenu avec le livreur et est tenu de vérifier la conformité de la commande à sa réception. A défaut de réserves du client sur le bon de livraison précisant les dommages ou anomalies constatés le jour de la livraison, aucune réclamation ne pourra être formulée après le départ du transporteur. Le client doit impérativement déballer l’article en présence du transporteur. En l’absence de réclamations mentionnées sur le bon de livraison du transporteur, le client considère que l’article livré est conforme.

Le client devra déballer l’article en présence du transporteur. Dans le cas où le client ne déballe pas l’article en présence du transporteur, il ne pourra pas émettre de réserves après le départ du transporteur.

Lors de la livraison, le montage des pieds n'est pas compris pour les modèles dont les pieds arrivent démontés.

 

Article 7 : Responsabilités

AUDICARE FRANCE ne saurait être tenue pour responsable de l'inexécution du contrat conclu, et ce, en cas de force majeure ou de catastrophe naturelle, et notamment dans le cas où les services postaux ou les transporteurs seraient en grève. Nous ne pourrions être tenu pour responsable en cas de perte d’exploitation, de frais occasionnés ou dommages, subis par des clients professionnels.

Le client est le seul décisionnaire et le seul responsable sur le choix de son produit. Dans le cas d’une erreur de choix par le client, ou entrainant une utilisation inadaptée ou l'impossibilité d'utiliser les articles, cela ne peut donner droit à aucun dédommagement. Le remboursement du produit ne peut être envisagé. Nous déclinons toute responsabilité dans tous ces cas. Par exception si il y a un vice caché ou si l’article était défectueux. Le droit à rétractation demeure entier dans le cas où le délai d’annulation est respecté.

Le client devra s'assurer que le produit passe par son escalier, ses portes, ses accès en général en ayant vérifié les mesures, et est seul responsable dans le cas où le produit ne passe pas, dans ce cas le client assumera seul les frais de retour. Nous ne saurions être tenus de mandater un transporteur pour le retour. Dans le cas où le client souhaite que sa commande soit présentée à nouveau par le transporteur avec un monte-charge, le client assumera seul les frais de cette prestation facturée par le transporteur.


**Article 8 : Retour des produits et droit de rétractation

Vous disposez de 14 jours de rétractation. Les produits doivent être retournés dans l’état d’origine avec l’ensemble des éléments et accessoires livrés, y compris les modes d’emploi et documentation. Et ce, dans leur emballage d’origine. Les produits usés et endommagés par le client ne sont pas repris. L’ensemble des emballages (carton et /ou sac plastique RidPhonic)  qui ne permettent pas le reconditionnement pour une nouvelle  réexpédition  (emballages endommagés) seront facturés et déduits du montant total à rembourser. Ce montant s’élève  à  9,90 € TTC /  colis.   Vous disposez également du droit d'annulation si vous changez d'avis.

Sont exclu pour les remboursements et les retours tout produit personnalisé après une fabrication pour le client (choix couleur et/ou dimension avant fabrication du produit commandé).Tout retour de produit devra préalablement faire l’objet d'une demande au vendeur et devra être signalé au vendeur soit par courriel à : contact@ridphonic.fr ou adresse postale 88 avenue des Ternes 75017 Paris au cas où vous ne seriez pas satisfaits en cas de défectuosité du produit.

Les frais de retour sont à la charge du client. Dans le cas où AudiCare France mandate un transporteur pour enlever la marchandise à retourner, les frais de transport seront déduits du montant total à rembourser. Dans le cas d’une rétractation ou dans le cas où l’article reçu n’est pas celui commandé, il est impératif que l’article nous soit retourné dans l’état d’origine avec l’ensemble des éléments et accessoires livrés, y compris les modes d’emploi et documentation. Et ce, dans leur emballage d’origine. Les produits usés ou endommagés par le client ne sont pas repris. 

Adresse de livraison pour tout retour de produit :

AUDICARE FRANCE

℅ SOFT MARKETING - bâtiment C

14-16 Boulevard Arago

91320 WISSOUS

France

Article 9 : GARANTIE

Vous bénéficiez de la garantie contre tout vice de fabrication.

La facture de votre produit constitue la preuve de l’achat, il est impératif de la conserver et de relever le numéro de série du produit le cas échéant afin de bénéficier de la garantie.

Vous bénéficiez de la garantie constructrice. Celle-ci est en général d'un an (et dans certains cas jusqu'à 2 ans). La durée de la garantie est mentionnée sur chaque fiche article sur notre site internet. Lorsque cela n'est pas mentionné, vous bénéficiez de la garantie d'un an. 

Dans le cas de déplacement d'un technicien, les frais de déplacement seraient à votre charge. Les frais d'envoi de votre produit vers le centre de SAV est à la charge du client.

Tout retour de produit doit être soumis à l’accord préalable du vendeur.

GARANTIE CONTRACTUELLE, dans le cas d'une installation de nos produits par nos soins, elle est appliquée sur toute notre intervention et comprend aussi étude acoustique, (à l'exclusion du matériel non installé par nos soins), pour une durée de 1 an à compter de la date d'installation par nos soins du matériel et pourvu que celui-ci soit exploité dans des conditions normales. Sont exclus de cette garantie après le passage de Audicare France chez le client toute intervention par une autre personne ou entreprise ou suite à une dégradation dues à des raisons autres que la non-conformité (tels que tempête, chocs de toute nature, grêle, dégât des eaux, etc.).

Garantie Légale de conformité – Garantie des vices cachés

Vous bénéficiez de la garantie contre tout vice de fabrication.

Vous bénéficiez des dispositions suivantes :

Article L211-4 du Code de la Consommation

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L211-5 du Code de la Consommation

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1) Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :

- Correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;

- Présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;

2) Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L211-12 du Code de la Consommation

L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par 2 ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code Civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Article 1648 alinéa 1er du Code Civil

L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acheteur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.

Article 10 : Tous droits réservés

Tout utilisateur qui visite ce site Internet www.ridphonic.fr est considéré comme ayant accepté l’usage des lois françaises en vigueur, et devra respecter les dispositions de la loi Informatique et libertés dont la violation est passible de sanctions pénales.

Toutes les données, graphiques, créations, qui composent ce site sont la propriété de la société AUDICARE FRANCE. Ce site est une œuvre protégée par la législation sur la propriété intellectuelle.

Les informations qui vous sont données sur ce site sont susceptibles d’être modifiées à tout moment, et notamment pour l’amélioration du site ou pour toute évolution ou modification des données de la société.

Les informations données peuvent le cas échéant ne pas être actualisées sans que cela ne porte préjudice à notre société. Toute reproduction sans notre accord sera considérée comme une contrefaçon.


Article 11 : Exonération de responsabilité :

Notre société décline toute responsabilité à un dommage éventuel qui pourrait survenir lors de la consultation du site, dû à un virus ou autre, ou après un téléchargement à partir de ce site.

L’utilisateur du présent site prendra toutes les mesures nécessaires afin de protéger ses propres données et logiciels de toute contamination éventuelle par un quelconque virus existant sur Internet.

L'utilisateur est informé qu’en cas de force majeure, de problèmes de logiciels ou informatiques ou incidents techniques, le site pourra être momentanément inaccessible.

Les liens vers d'autres sites ne sont donnés à titre indicatif, et ne sauraient engager notre responsabilité. Leurs contenus et un éventuel problème d’accessibilité ne sauraient nous engager.

Aucun lien vers le site ridphonic.fr ne pourra se faire sans notre autorisation expresse.

Dispositions de la loi « informatiques et libertés » (art 34 de la loi « Informatiques et Libertés » du 6 Janvier 1978)

Vous disposez à tout moment d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Si vous devenez client, vous recevrez notre newsletter et nos offres promotionnelles par courriel. Dans le cas où vous souhaitez ne plus recevoir ces informations, il vous suffit de vous désabonner.

Dans le cas où un produit est visible sur le site d'un moteur de recherche ou un comparateur du fait de la non actualisation de ce dernier, et que le produit n'est plus visible directement par la recherche ou le menu du site www.ridphonic.fr, la société n'est ni tenue de livrer le produit indisponible, ni tenue de livrer un produit similaire au même niveau de prix

Les produits sont vendus livrés sans pose ni installation. Dans le cas où le client fait poser par un installateur indépendant ou artisan l'un de nos produits, il demeure seul responsable de son installation. Il ne pourra nous demander aucune indemnité en cas de panne due à son installation ou de mauvaise installation ou non conforme qui serait faîte par son installateur, même dans le cas où l'installateur aura été présenté par la société AUDICARE FRANCE.


Article 12 : Litige

Les conditions générales de vente en ligne du présent site et le présent contrat est soumis aux lois et réglementations françaises.

En cas de litige ou de contestation, le Tribunal de Commerce de Versailles est compétent, à l’exception des personnes physiques pour lesquelles les tribunaux compétents seront déterminés par les dispositions du Code de procédure civile.

En cas d’appel en garantie ou de défendeurs multiples, les tribunaux compétents relèveront du même traitement que ci-dessus.

Lorsque le produit est retourné, nous analysons le contenu et l’état. Une fois ces vérifications effectuées, www.ridphonic.fr procèdera soit à l’échange du produit, soit à son remboursement, au choix du client. Le client pourra choisir l’option d’un bon d’achat.

Dans le cas d'un retour par le client, merci de bien emballer les produits, il est conseillé de prendre une assurance transport, en effet à la réception de tout retour éventuel, une vérification est faîte en présence du transporteur. En cas de dégradation liée au transport, le client est seul responsable et le montant des dégâts lui sont déduits ou facturés. Donc, bien emballer et protéger les parties sensibles soit avec l'emballage d'origine soit avec un emballage équivalent afin d'éviter tout désagrément et toute dégradation en dehors de celles constatées le cas échéant

Les frais de retour sont à la charge du client. Dans le cas de problème sur la commande, le client doit refuser la marchandise et demander aux livreurs de reprendre les produits, auquel cas il n'y a pas de frais de retour pour le client. Dans l'autre cas, le client assumera le renvoi des produits à sa charge.

Et de manière générale, les règles sont celles en usage en vigueur dans le domaine de la vente à distance des sociétés régies par les lois françaises.


Coordonnées de l’entreprise

AUDICARE FRANCE

www.ridphonic.fr

88 avenue des Ternes

75 017 Paris

France

 

De aangegeven termijnen zijn gemiddelde termijnen die overeenstemmen met de verwerkingstijd in werkdagen voor een levering.

Voor klantspecifieke producten (keuze van kleuren en/of afmetingen) gelden andere termijnen:

- Ridphonic 15dB op maat (4 tot 6 weken)

- Box RidPhonic 15dB (4 tot 6 weken)

Overschrijding van de termijn kan in geen geval recht geven op schadevergoeding of annulering van de lopende bestelling. Indien het gewenste product niet beschikbaar is, kunnen wij u, zo mogelijk, een gelijkwaardig product aanbieden in dezelfde prijsklasse of overgaan tot terugbetaling, naargelang de voorkeur van de klant. In dat geval zal de terugbetaling gebeuren door middel van een bankoverschrijving of een cheque.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen bij de levering of voor een tijdelijk of permanent voorraadtekort.

In plaats van terugbetaling kunt u desgewenst kiezen voor waardebonnen. Indien uw bestelling gedeeltelijk niet op voorraad is, leveren wij de beschikbare artikelen uit uw bestelling.

- Voorwaarden en vervoer

ridphonic.fr behoudt zich het recht voor zendingen op te splitsen. De kosten voor verwerking en verzending zullen slechts voor één enkele verzending in rekening worden gebracht. Bij betaling met een kredietkaart en opgesplitste verzendingen worden alleen de verzonden producten in rekening gebracht.

 

Voor producten met een gewicht van meer dan 30 kg wordt de levering verzorgd door onze gespecialiseerde expediteur.

Indien uw verzending wordt geleverd tegen handtekening en in geval van schade aan het product is het van essentieel belang dat u de staat van uw verzending en het product controleert en, indien nodig, laat vaststellen door de koerier, door voorbehoud te maken op de afleveringsbon. Als u geen voorbehoud heeft gemaakt bij de koerier, zal de expediteur automatisch weigeren hier rekening mee te houden en kunt u ons niet om een schadeloosstelling vragen. Alleen de vermelding "onder voorbehoud van het openen van de verpakking" wordt niet aanvaard. Indien u een beschadigd artikel ontvangt en u voorbehoud heeft aangetekend bij de koerier met vermelding van "Artikel beschadigd tijdens transport" en het artikel heeft geweigerd, zal AudiCare France u een nieuw artikel toesturen.

Bij een bestelling van meer dan 30 kg:

Levering gebeurt door de expediteur. Uw verzending wordt vóór uw huis of bedrijf of aan de voet van uw flatgebouw afgeleverd. Zorg ervoor dat u bij een flatgebouw uw product kunt verplaatsen. Als u afwezig bent, zal de expediteur een bericht achterlaten. Er wordt dan een nieuw bezoek ingepland. Meestal belt de expediteur u op om te laten weten dat hij eraan komt.

Voorbehoud in geval van breuk :

Gelieve de staat van de verzending en de artikelen te controleren bij ontvangst en in het bijzijn van de koerier en voorbehoud aan te tekenen in geval van breuk.

De klant dient bij ontvangst van de bestelling de goede staat van de zendingen te controleren en het nodige voorbehoud aan te tekenen op het ontvangstbewijs van de expediteur. Bij problemen dient de klant binnen 3 dagen per aangetekende brief met ontvangstbewijs voorbehoud aan te tekenen bij de expediteur. Alleen de vermelding "onder voorbehoud van controle bij het uitpakken" op het ontvangstbewijs van de expediteur is niet voldoende. In geval van breuk, beschadiging of kwaliteitsvermindering van het product ten gevolge van het transport is de klant verplicht bij ontvangst van de levering de nodige controles uit te voeren en, indien nodig, de schade te vermelden op de leveringsbon van de expediteur en de zending te weigeren. Als de klant het artikel ondanks een defect toch behoudt en later besluit het artikel na het bezoek van de koerier niet meer te houden, dan moet hij/zij de kosten voor de retourzending op zich nemen. Indien het voorbehoud niet op het ontvangstbewijs van de expediteur staat vermeld, zal geen enkele vordering of schadevergoeding in overweging worden genomen.

Indien u een beschadigd artikel ontvangt en u voorbehoud heeft aangetekend bij de koerier onder vermelding van "artikel beschadigd tijdens transport" en u het artikel heeft geweigerd, zal AudiCare France u een nieuw artikel toesturen.

Bij standaardverzending levert de expediteur aan uw voordeur.

De klant dient aanwezig te zijn op de met de koerier overeengekomen leveringsdag en dient bij ontvangst te controleren of de bestelling voldoet. Indien de klant geen voorbehoud aantekent op de leveringsbon met vermelding van de op de dag van levering geconstateerde schade of afwijkingen, kan na het vertrek van de koerier geen enkele klacht meer worden ingediend. De klant is verplicht het artikel in het bijzijn van de koerier uit te pakken. Door geen klachten te vermelden op de leveringsbon van de expediteur verklaart de klant dat het geleverde artikel voldoet.

De klant dient het artikel uit te pakken in het bijzijn van de koerier. Als de klant het artikel niet uitpakt in aanwezigheid van de koerier, kan hij/zij na het vertrek van de koerier geen voorbehoud maken.

Op het moment van levering is de montage van de voeten niet inbegrepen bij modellen waarvan de voeten in gedemonteerde toestand geleverd worden.

 

ARTIKEL 7: Aansprakelijkheid

AUDICARE FRANCE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het afgesloten contract in geval van overmacht of een natuurramp, en in het bijzonder in geval van een staking bij de posterijen of expediteurs. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onderbreking van de bedrijfsactiviteiten, kosten of schade voor commerciële klanten.

De klant is de enige persoon die de beslissing neemt en is als enige verantwoordelijk voor de keuze van het product. Bij een foutieve keuze van de klant of een keuze die leidt tot oneigenlijk gebruik of de onmogelijkheid om de artikelen te gebruiken, kan dit op generlei wijze recht geven op een schadeloosstelling. Terugbetaling van het product komt niet in aanmerking. In al deze gevallen wijzen wij elke aansprakelijkheid af. Bij afwijking, als er sprake is van een verborgen gebrek of als het artikel defect is, blijft het herroepingsrecht intact mits de annuleringstermijn in acht wordt genomen.

De klant zal zich ervan moeten vergewissen dat het product via de trap, de deuren en de ingang kan passeren door de afmetingen te controleren. De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid als het product niet kan passeren. In dat geval komen de retourkosten volledig voor rekening van de klant. Wij kunnen niet verplicht worden een expediteur te mandateren voor de retourzending. Indien de klant wenst dat de bestelling opnieuw door de expediteur wordt aangeboden met een goederenlift, zal de klant volledig de kosten van deze door de expediteur gefactureerde dienst voor zijn rekening nemen.


**ARTIKEL 8: Retourneren van producten en herroepingsrecht

U heeft 14 dagen de tijd om uw aankoop te herroepen. De producten moeten in hun originele staat worden geretourneerd met alle geleverde onderdelen en accessoires, inclusief instructies en documentatie, en in hun originele verpakking. Producten die door de klant werden gebruikt en beschadigd, worden niet teruggenomen. Alle verpakkingen (kartonnen doos en/of plastic zak van RidPhonic) die geen herverpakking voor een nieuwe verzending toelaten (beschadigde verpakking) zullen worden gefactureerd en in mindering worden gebracht op het totale terug te betalen bedrag. Dit bedrag bedraagt € 9,90 incl. btw/pakket. U heeft ook het recht te annuleren als u van gedachten verandert.

Van terugbetaling en retournering is elk product uitgesloten dat op maat gemaakt werd voor de klant (keuze van kleur en/of maat vóór de productie van het bestelde product). Elke retournering van een product moet eerst het voorwerp uitmaken van een verzoek aan de verkoper en moet worden gemeld aan de verkoper, hetzij via e-mail op contact@ridphonic.frhetzij per post naar 88 avenue des Ternes 75017 Paris indien u bij een defect aan het product niet tevreden bent.

De retourkosten zijn voor rekening van de klant. Indien AudiCare France een expediteur opdraagt de terug te sturen goederen op te halen, worden de verzendkosten in mindering gebracht op het totale terug te betalen bedrag. Bij herroeping of indien het ontvangen artikel niet het bestelde artikel is, dient het artikel in de originele staat met alle geleverde onderdelen en accessoires, inclusief instructies en documentatie, en in de originele verpakking aan ons te worden geretourneerd. Producten die door de klant werden gebruikt of beschadigd, worden niet teruggenomen.

Leveringsadres voor retourzendingen:

AUDICARE FRANCE

℅ SOFT MARKETING - bâtiment C

14-16 Boulevard Arago

91320 WISSOUS

France

ARTIKEL 9: GARANTIE

U geniet een garantie tegen eventuele fabricagefouten.

De factuur voor uw product vormt het bewijs van aankoop. U dient deze te bewaren en zo nodig het serienummer van het product te noteren om van de garantie gebruik te kunnen maken.

U geniet een fabrieksgarantie. Deze bedraagt over het algemeen een jaar (en in sommige gevallen tot 2 jaar). De duur van de garantie staat vermeld op elke productfiche op onze website. Wanneer dit niet staat vermeld, geniet u een garantie van één jaar.

Indien een technicus zich dient te verplaatsen, zijn de reiskosten voor uw rekening. De kosten voor het versturen van uw product naar de klantendienst zijn voor rekening van de klant.

Voor elke retourzending van het product is de voorafgaande toestemming van de verkoper vereist.

CONTRACTUELE GARANTIE, in geval van installatie van onze producten door ons, is deze van toepassing op al onze werkzaamheden en omvat deze tevens een akoestische studie (met uitzondering van uitrustingen die niet door ons werden geïnstalleerd), voor een periode van 1 jaar vanaf de datum van installatie door ons van de uitrustingen en op voorwaarde dat deze onder normale omstandigheden worden gebruikt. Is uitgesloten van deze garantie na het bezoek van Audicare France aan de klant elke tussenkomst van een andere persoon of firma of na beschadiging als gevolg van andere redenen dan niet-conformiteit (zoals storm, schokken van welke aard dan ook, hagel, waterschade, etc.).

Wettelijke garantie op conformiteit - Garantie in geval van verborgen gebreken

U geniet een garantie tegen fabricagefouten.

Hierbij gelden de volgende bepalingen voor u:

Artikel L211-4 van de Code de la Consommation (Consumentenwetgeving)

De verkoper heeft de verplichting de goederen overeenkomstig het contract te leveren en is aansprakelijk voor alle op het ogenblik van de levering bestaande gebreken.

Hij is tevens aansprakelijk voor gebreken die voortvloeien uit de verpakking, de montagevoorschriften of de installatie, indien deze laatste aan hem in het kader van het contract werd opgedragen of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.

Artikel L211-5 van de Code de la Consommation (Consumentenwetgeving)

Om in overeenstemming te zijn met het contract moeten de goederen:

1) Geschikt zijn voor het gebruik dat normaal gesproken wordt verwacht van een soortgelijk goed en, indien van toepassing :

- Overeenstemmen met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen hebben die de verkoper aan de koper heeft getoond in de vorm van een monster of model;

- De eigenschappen vertonen die een koper redelijkerwijs mag verwachten in het licht van de publieke verklaringen van de verkoper, de fabrikant of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of op het etiket;

2) Of de eigenschappen vertonen die in onderling overleg tussen de partijen werden vastgelegd of geschikt zijn voor elk bijzonder gebruik dat door de koper wordt nagestreefd, ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze laatste is aanvaard.

Artikel L211-12 van de Code de la Consommation (Consumentenwetgeving)

De maatregelen die voortvloeien uit de niet-conformiteit verjaren na twee jaar na de leveringsdatum van de goederen.

Artikel 1641 van de Code Civil (Burgerlijk Wetboek)

De verkoper is gebonden aan de garantie tegen verborgen gebreken aan het verkochte, die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het is bestemd of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht of er een lagere prijs voor zou hebben betaald als hij ervan had geweten.

Artikel 1648 paragraaf 1 van de Code Civil (Burgerlijk Wetboek)

De vordering als gevolg van een koopvernietigend gebrek moet door de koper binnen 2 jaar na de vaststelling van het gebrek aanhangig worden gemaakt.

ARTIKEL 10: Alle rechten voorbehouden

Elke gebruiker die deze website www.ridphonic.fr bezoekt, wordt geacht te hebben ingestemd met de toepassing van de geldende Franse wetgeving en zal de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming moeten naleven, waarvan de overtreding strafrechtelijk kan worden bestraft.

Alle gegevens, grafieken en ontwerpen die deel uitmaken van deze site zijn eigendom van het bedrijf AUDICARE FRANCE. Deze site is een werk dat beschermd wordt door de wetgeving inzake intellectuele eigendom.

De informatie die u op deze site wordt verstrekt, kan op elk moment worden gewijzigd, met name om de site te verbeteren of om de gegevens van het bedrijf te laten evolueren of wijzigen.

De verstrekte informatie kan, indien nodig, niet worden bijgewerkt zonder afbreuk te doen aan onze firma. Elke reproductie zonder onze toestemming zal worden beschouwd als een vervalsing.


ARTIKEL 11: Afwijzing van aansprakelijkheid:

Onze firma wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade die kan ontstaan tijdens het bezoeken van de site als gevolg van een virus of anderszins of na iets te hebben gedownload van deze site.

De gebruiker van deze site zal alle nodige maatregelen nemen om zijn of haar eigen gegevens en software te beschermen tegen elke mogelijke besmetting met eender welk virus dat op het internet bestaat.

De gebruiker wordt erop gewezen dat in geval van overmacht, software- of computerproblemen of technische incidenten de site tijdelijk niet toegankelijk kan zijn.

Links naar andere sites worden alleen ter informatie meegedeeld en zijn niet onze verantwoordelijkheid. De inhoud ervan en eventuele toegankelijkheidsproblemen kunnen niet op onze verantwoordelijkheid berusten.

Er mag geen enkele link naar de site ridphonic.fr worden gecreëerd zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Bepalingen van de wet "Informatique et libertés" (artikel 34 van de wet "Informatiques et Libertés" van 6 januari 1978)

U heeft te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen. Als u klant wordt, ontvangt u onze nieuwsbrief en onze promotionele aanbiedingen per e-mail. Als u deze informatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich eenvoudigweg uitschrijven.

Indien een product zichtbaar is op de site van een zoekmachine of een vergelijkingswebsite omdat deze laatste niet up-to-date is en het product niet meer direct zichtbaar is via een zoekopdracht of het menu van de site www.ridphonic.fr, is het bedrijf niet verplicht het niet-beschikbare product te leveren, noch is het verplicht een soortgelijk product te leveren tegen hetzelfde prijsniveau.

De producten worden verkocht zonder montage of installatie. Als de klant een van onze producten laat installeren door een onafhankelijke installateur of vakman, blijft hij als enige verantwoordelijk voor de installatie ervan. Hij kan ons geen enkele schadeloosstelling vragen in geval van een defect als gevolg van zijn installatie of een slechte of niet-conforme installatie door zijn installateur, zelfs niet als deze installateur door AUDICARE FRANCE zou zijn voorgesteld.


ARTIKEL 12: Geschillen

De algemene voorwaarden voor online verkoop op deze site en dit contract zijn onderworpen aan de Franse wet- en regelgeving.

In geval van een geschil is de Rechtbank van Koophandel van Versailles bevoegd, met uitzondering van natuurlijke personen voor wie de bevoegde rechtbanken worden bepaald door de bepalingen van de Code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

In geval van een beroep op vrijwaring of meerdere gedaagden zullen de bevoegde rechtbanken dezelfde behandeling genieten als hierboven.

Wanneer het product wordt geretourneerd, analyseren we de inhoud en de staat ervan. Nadat deze controles zijn uitgevoerd, zal www.ridphonic.fr het product omruilen of terugbetalen, naar keuze van de klant. De klant kan opteren voor een waardebon.

In geval van retournering door de klant verzoeken wij u de producten goed te verpakken. Het is raadzaam een transportverzekering af te sluiten. Bij ontvangst van een eventuele retourzending wordt immers een controle uitgevoerd in aanwezigheid van de koerier. In geval van schade tijdens het transport is alleen de klant verantwoordelijk en wordt het bedrag van de schade in mindering gebracht of gefactureerd. Gelieve dus kwetsbare onderdelen goed te verpakken en te beschermen, hetzij met behulp van de originele verpakking, hetzij met behulp van een vergelijkbare verpakking, teneinde problemen en beschadigingen te vermijden naast de reeds vastgestelde.

De retourkosten zijn voor rekening van de klant. In geval van een probleem met de bestelling moet de klant de goederen weigeren en de koeriers vragen de producten terug mee te nemen, in welk geval er geen retourkosten voor de klant zijn. In het andere geval neemt de klant de retournering van de producten op eigen kosten op zich.

Meer algemeen zijn de regels van toepassing voor de verkoop op afstand door ondernemingen die onder Frans recht vallen.


Contactgegevens van de firma

AUDICARE FRANCE

www.ridphonic.fr

88 avenue des Ternes

75 017 Paris

France

 

(0)