.

Deze site is eigendom van:

AUDICARE FRANCE

88 avenue des Ternes

75017 Paris

contact@audicarefrance.fr

 

 

Overeenkomstig de wet 2000-719 van 1 augustus 2000 betreffende de vrijheid van communicatie, die de wet 86-1067 van 30 september 1986 betreffende de vrijheid van communicatie wijzigt, vindt u hieronder de wettelijke informatie over deze site:

1)     Bescherming van persoonsgegevens
Overeenkomstig de wet op de gegevensbescherming ("Informatique et Libertés") van 6 januari 1978 (art. 34) heeft u recht op inzage, rechtzetting of verwijdering van de persoonsgegevens die wij eventueel verzamelen (gegevens die door u zijn verstrekt). 

2)     Auteursrecht

Deze hele site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving op het gebied van auteursrechten en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische voorstellingen. Reproductie van het geheel of een deel van deze site op welk medium dan ook is strikt verboden zonder onze toestemming.

3)     Auteursrechten foto’s

Alle foto's op deze website zijn eigendom van AudiCare France.

Elke vorm van reproductie zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaars of het auteursrecht zal leiden tot strafrechtelijke sancties (artikel L.335-2 van het Wetboek van Intellectueel Eigendom).

 

4)     Fouten en technische problemen

Ondanks alle zorg die werd besteed aan de ontwikkeling van deze site en de regelmatige bijwerking ervan is het mogelijk dat er fouten zijn geslopen in de aangeboden informatie en/of documenten. Als u dit merkt, aarzel dan niet ons dat te laten weten door contact met ons op te nemen. We zullen dan de bijbehorende verbeteringen aanbrengen.

5)     Juistheid van de informatie

We doen er alles aan om internetgebruikers kwaliteitsvolle content aan te bieden. Wij kunnen echter niet instaan voor de volledigheid, grondigheid en nauwkeurigheid van de informatie en diensten die op onze site worden aangeboden.

6)     Ontwikkeling en hosting van de site

De site werd ontwikkeld door Admaker

18 Rue Gounod, 92210 Saint-Cloud

01 47 10 11 12

De site wordt gehost door: OVH

(0)